Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

Vyzýva k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní Vytlačiť
 

Výzva (NP)

Mesto Leopoldov vyzýva k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní s názvom „Projektová dokumentácia – Nový park v Leopoldove“ (premena starého cintorína na park s detským ihriskom).

Účelom je nájsť čo najlepšie kvalifikovaného spracovateľa projektovej dokumentácie pre revitalizáciu tohoto verejného priestranstva. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, nie je jej zadávanie súťažou návrhov podľa ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, keďže vzhľadom na pomer predpokladanej hodnoty zákazky a výšky nákladov na prípravu súťaže návrhov by bol tento spôsob zadávania nehospodárny. Vyhlasovateľ sa snaží o zadanie zákazky najvhodnejšiemu uchádzačovi na základe kombinácie
hodnotenia komplexnej architektonickej kvality a ceny prostredníctvom procesu, ktorý spočíva v porovnaní ponukových cien, referencií a prístupov v 1.kole, a následne predložených ponúk od troch vyzvaných uchádzačov v 2.kole.

V 1. kole uchádzači predložia ponuky, ktoré budú obsahovať ponukovú cenu, aspoň jednu relevantnú referenciu a krátky motivačný list v ktorom vysvetlia, ako by pristupovali k návrhu. Komisia po ich posúdení vyberie troch uchádzačov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola. Jedným z vybraných sa môže stať uchádzač, ktorý nepredložil referenčný projekt v požadovanom rozsahu. Cieľom tohto kroku je umožniť účasť aj začínajúcim architektom.

V 2. kole uchádzači predložia koncepčné štúdie, ktoré osobne predstavia pred komisiou a poslancami mestského zastupiteľstva. Následne komisia rozhodne o poradí ponúk. Uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste, bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dodávke nadväzujúcej zákazky. Účasť v 2. kole je honorovaná sumou 1500 eur vrátane DPH.

http://www.sutazleopoldov.sk/


 
 

Počasie

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

Vyhľadajte si svoje pozemky.

4. septembra 2017 vyšlo štvrté tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

11. novembra 2016 vyšlo piate číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka