Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

Obchodno verejná súťaž - oznamVytlačiť
 

 

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľnosti – Spolková záhrada

Mesto Leopoldov

vyhlasuje

 

podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľnosti:

 

  1.  

a) budova bufetu súpisné číslo 1380/33, ktorá sa skladá z barovej časti, časti na sedenie, skladu, WC pre personál, WC pre návštevníkov,

b) javisko s dvoma miestnosťami pre účinkujúcich/zázemím,

  1.  

a) doplnková drevená konštrukcia – prístrešok k hlavnej stavbe bufetu,

3. parcely č. 498 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 155 m2 , 499 -ostatné plochy v celkovej výmere 2052 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Leopoldov, LV č. 1200,

Minimálne východiskové nájomné: 300,- €/mesiac

Účel využitia: podnikateľský zámer – predloží súťažiaci

Súťažný návrh je nutné podať v písomnej forme na adresu „Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 2, 920 41 Leopoldov“ v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ a „Prihláška do súťaže – Spolková záhrada“ a s uvedením odosielateľa. Návrh nájomnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu.

 

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 04. 05. 2017 a končí sa dňa 26. 05. 2017 o 12,00 hod. (rozhodujúci je termín doručenia na adresu vyhlasovateľa).

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.leopoldov.sk

 

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh nájomnej zmluvy a ďalšie prípadné informácie poskytneme na mailovej adrese: prednosta@leopoldov.sk alebo na tel. č. 0911/242690 počas úradných hodín.

 

 

                                                                                              Mgr. Terézia Kavuliaková

                                                                                                   primátorka mesta

Súčasťou oznamu sú prílohy

Súbor na stiahnutie Súhlas.rtf Súhlas.rtf (40.3 kB)
Súbor na stiahnutie podmienky OVS.pdf podmienky OVS.pdf (331.1 kB)

 
 

Počasie

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

Vyhľadajte si svoje pozemky.

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

11. novembra 2016 vyšlo piate číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka