Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Leopoldov

Aktuálne oznamy

Oznámenie o zverejnení - ENVIRAL, a.s. - výroba bioetanoluVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

 

       Mesto Leopoldov v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zákona  č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

 

o z n a m u j e,

 

že mu bola doručená žiadosť vo veci vydania zmeny č. 2 integrovaného povolenia pre prevádzku

 

„Výroba bioetanolu“

 

prevádzkovateľa – ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

 

        Do žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Leopoldove – na oddelení životného prostredia, počas úradných hodín alebo na webovom sídle www.leopoldov.sk do 15 dní od zverejnenia. 

 

V Leopoldove 28.07.2017

 

 

                                                                                                       Mgr. Terézia Kavuliaková

                                                                                                             primátorka mesta


 
 

Počasie

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

Vyhľadajte si svoje pozemky.

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

11. novembra 2016 vyšlo piate číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka