Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Leopoldov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 972
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Nájomná zmluva č. 2/35/2017Zdenka Vančová, Piešťanská cesta 821/32, LeopoldovNájomná zmluva č. 2/35/2017Nájomný byt č. 2 na 1. podlaží bytového domu na Rázusovej ulici 1491/35 v Leopoldove0,00 €30.4.201730.4.2020
Nájomná zmluva č. 5/35/2017Zuzana Sovičová, Rázusova 1491/35, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 5/35/2017Nájomný byt č. 5 na 2. podlaží bytového domu na Rázusovej ulici 1491/35 v Leopoldove0,00 €30.4.201730.4.2020
1/ŽP/2017Spiraea, s.r.o., Trakovice 58, 919 33 TrakoviceZmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou verejnej zelene č.1/ŽP/2017údržba verejnej zelene - kosenie , rez živého plota 12 190,75 €29.4.201728.4.2018
Zmluva číslo 015-3-K/2017 o poskytnutí dotácieTrnavský samosprávny kraj , Starohájska 10, TrnavaZmluva č. 015-3-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia,,Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017 400,00 €29.4.2017nestanovený
Zmluva na poskytnutie služby č.2/INV/2017/Ja PLURAL, s.r.o. Klemensova 5, 811 09 BratislavaZmluva na poskytnutie služby č. 2/INV/2017/Ja z 24.04.2017 LTC-Leopoldovský tenisový klub - vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor počas realizácie stavby8 640,00 €26.4.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 11/35/2017Jozef Sládeček a Katarína SládečkováNájomná zmluva č. 11/35/2017byt č. 11 na 4. podlaží bytového domu na ulici Rázusova 1491/35 v Leopoldove0,00 €2.5.201730.4.2020
Nájomná zmluva č.6/35/2017Vojtek a Mária Koptáková, obaja bytom Rázusova 1491/35,920 41 LeopoldovNájomná zmluva číslo 6/35/2017byt č. 6 na 3. podlaží bytového domu na ulici Rázusova 1491/35 v Leopoldove0,00 €2.5.201730.4.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena -p.Sýkorová, p.SIng. Slavomír Sýkora, Malá Kráľová 134, Horná Kráľová ,Mgr. Aneta Sýkorová rod. Balošáková, Nádražná 482/8, 920 41 LeopoldovZmluva o zriadení vecného bremena - p. Sýkorová/p.SýkoraZriadenie vecného bremena na pozemku KN - C par. číslo 2667/3 orná pôda, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku trpieť uloženie potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie0,00 €20.4.2017nestanovený
Zmluva o zriadení vecného bremenaMgr. Zuzana Rumíšková Hamadová, Moyzesova 34, 920 41 LeopoldovZmluva o zriadení vecného bremena - p. RumíškováZriadenie vecného bremena na pozemku KN- C par. číslo 2667/2 orná pôda, spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku trpieť uloženie potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie0,00 €20.4.2017nestanovený
Kúpna zmluva-p.PelzlLadislav Pelzl a manželka Kornélia Pelzlová, obaja trvale bytom Kukučínova 9, 920 41 LeopoldovKúpna zmluva - p. Ladislav PelzlKúpa pozemku KN - E číslo 1623/127 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 21 m 20,00 €20.4.2017nestanovený
Kúpna zmluva-p.NikolovNikola Nikolov, Karloveská 418/57,BratislavaKúpna zmluva - p. Nikola NikolovKúpa pozemku parcela KN - E číslo 481/101 - orná pôda v celkovej výmere 103 m 20,00 €20.4.2017nestanovený
Dohoda a protokol Slovenská republika - Okresný úrad TrnavaDohoda a protokol OU-TT-MPO-2017/010397Odovzdanie nehnuteľného majetku štátu parcela KN-E 6/4 - ostatné plochy, a KN-E 1600/103 - orná pôda0,00 €14.4.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-p.ŠkublaŠkubla Miloš, Hlohovská 89/32, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Škubla MilošPrávo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto.25,00 €13.4.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-LipaLipa Marek, Hlohovská 65/80, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Lipa MarekPrávo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto.25,00 €13.4.2017nestanovený
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne-p.RepRepková Mária, Kukučínova 7, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Repková MáriaPrávo nájomcu hrobového miesta užívať hrobové miesto.15,00 €13.4.2017nestanovený
Leasingová zmluva GrenkeleasingGrenkeleasing, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 BratislavaLeasingová zmluvaMX - 2614N Sharp - multifunkčné zariadenie0,00 €8.4.201728.3.2022
Magma EnergiaMagma Energia, a.s. Nitrianska 18, 921 01 PiešťanyZmluva o dodávke elektrinyDodávanie elektriny do odberných miest, zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny0,00 €1.4.2017nestanovený
Servisná zmluva podľa § 536 a nasle. Obch.zák. PreKo, s.r.o. Alekšince 354, 951 22 AlekšinceServisná zmluva podľa § 536 a nasl. Obch. zák.zabezpečiť plnú prevádzkovú schopnosť multifunkčného zariadenia0,00 €31.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10 - ZO Štrkovka Záhradkárska osada Štrkovka, ZO SZZ č. 16. 112Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Záhradkárska osada ŠtrkovkaDotácia na opravu prístupovej cesty v ZO Štrkovka2 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8 - ŠanecObčianske združenie dôchodcov ŠANEC, Leopoldov, Hviezdoslavova 26, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Šanec Dotácia pre združenie dôchodcov za účelom kultúrnych a spoločenských podujatí4 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7- OklahomaLeopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma o.z.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - OklahomaDotácia na podporu jazdeckého oddielu1 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5 - NohejbalistiNohejbalový klub Leopoldov, Sládkovičova 977, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - NohejbalistiDotácia na podporu nohejbalového klubu 700,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č.4Leopoldovský tenisový klub LTC, Gucmanova ulica 2, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Leopoldovský tenisový klubDotácia na podporu tenisového klubu  900,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekelská 1. 842 50 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Únia nevidiacichDodácia na kultúrne a spoločenské podujatia členov  150,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, Gucmanova 13, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Stolní tenistiDotácia na podporu stolnotenisového klubu 3 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1Rímskokatolícka cirkev - farnosť Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 23/46, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie č. 1 z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2017 - FarnosťDotácia - akcia pre deti a mládež1 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o dielo (Jaroslav Gergič)Piešťanská cesta 1135/14 A, 920 41 LeopoldovZmluva o dielo (Jaroslav Gergič - IRIGOL)záväzok zhotoviteľa vybudovať automatický závlahový systém na tréningovom futbalovom ihrisku v Leopoldove6 735,60 €22.3.2017nestanovený
Zmluva o dodávke plynu (maloodber)Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 240,00 €22.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6Slovenský zväz telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Leopoldov, Štúrova 40, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácií č. 6 z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 - SZTPDotácia na podporu zdravia2 000,00 €15.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9 MTK Mestský telovýchovný klub Leopoldov, Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 MTKDotácia14 000,00 €15.3.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne p.HudecováHudecová Alena, Gojdičova 1141/15F, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. HudecováHrobové miesto - sektor 199 - 115,00 €9.3.2017nestanovený
1/INV/2017/Ja2021 s. r. o.Zmluva na vyprocovonie proj ektovej dokumentdciePD ,,Požiarna zbrojnica, Leopoldov7 910,00 €8.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpCentrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HlohovecZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za deti s trvalým pobytom na území mesta LeopoldovPoskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov 260,00 €1.3.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 1/G13/2017Mária Barteková, Gucmanova 673/13, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 1/G13/2017byt v budove Mestského telovýchovného klubu na Gucmanovej 130,00 €1.3.201730.6.2017
Zmluva o servisnej službe CWS-bocoCWS - boco Slovensko, s.r.o.Zmluva o servisnej službe - CWS - boco, Slovensko, s.r.o.Servis bezpečnostnej rohožky CWS0,00 €28.2.2017nestanovený
Abonentná zmluvaCWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 BratislavaAbonentná zmluva CWSPrístroje - prenájom36,25 € (jednotková)28.2.2017nestanovený
Kúpna zmluva CWSCWS-boco, Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislavakúpna zmluva 0103/2017 náplne do prístrojov0,00 €28.2.2017nestanovený
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - ELPRO V & J, s.r.o., Krajinská cesta 150/67, 900 21 Svätý JurZmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - Hollého, KukučínovaPD prekládky el. vedení Hollého a Kukučínova 3 744,00 €25.2.2017nestanovený
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácieELPRO V & J, s.r.o., Krajinská cesta 150/67, 900 21 Svätý JurZmluva na vypracovanie projektovej dokumentáciePD prekládky el. vedení ZŠ Holubyho ulica 600,00 €25.2.2017nestanovený
Zmluva o prenájme hrobového miesta - p. KováčováMária KováčováZmluva o prenájme hrobového miesta - p. Kováčová prenájom hrobového miesta H - 1 - 197 15,00 €22.2.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci a poradenstveCentire, s.r.o.Zmluva o spolupráci a poradenstveZáväzok vypracovať projektový zámer a komplexnú žiadosť o NFP vrátane všetkých príloh k žiadosti pre projekt zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, knižnice a odborných učební v ZŠ, 2 500,00 €21.2.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 10/15B/2017Lucia Šimuničova, Gojdičova 1141/15B, LeopoldovNájomná zmluva č. 10/15B/2017Nájomný byt č. 10 na 4. podlaží na Gojdičovej ulici 1141/15B, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 7/15D/2017Silvia a Vladimír Matlohoví, I. Krasku 881/29, LeopoldovNájomná zmluva č.7/15D/2017Nájomný byt č. 7 na 4. podlaží na Gojdičovej 1141/15D, Leopoldov 0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 7/15A/2017Bc. Miloš Branický, Strečanského 599, LeopoldovNájomná zmluva č. 7/15A/2017Nájomný byt č. 7 na 3. podlaží na Gojdičovej 1141/15A, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 1/37/2017Juraj Uherčík a Katarína Mižinkárová, Rázusová 1492/37, LeopoldovNájomná zmluva č. 1/37/2017Nájomný byt č. 1 na 1. podlaží na Rázusovej ulici 1492/37, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Zmluva o inzerciiregionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecku - Sereďsku 139,20 €10.2.2017nestanovený
zmluva o dodávke tovaru 37288121Zmluva o dodávke tovaruStoly a stoličky do budovy MTK2 568,00 €8.2.2017nestanovený
Nájomná zmluva č.9/15B/2017Darina Hercegová, Gojdičova 1141/15 B, LeopoldovNájomná zmluva č. 9/15B/2017Nájomný byt č. 9 na 4. podlaží na Gojdičovej 1141/15B, Leopoldov0,00 €31.1.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 6/37/2017Jaroslav a Jaroslava Kožíková, Rázusová 1492/37,920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 6/37/2017Nájomný byt č. 6 na 3. podlaží na Rázusovej 1492/37, 920 41 Leopoldov0,00 €31.1.2017nestanovený
Dohoda o splátkovom kalendáriTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyDohoda o splátkovom kalendáriZrušenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti 276 108,29 €18.1.2017nestanovený
Položky 1-50 z 972


Úvodná stránka