Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Leopoldov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 954
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10 - ZO Štrkovka Záhradkárska osada Štrkovka, ZO SZZ č. 16. 112Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Záhradkárska osada ŠtrkovkaDotácia na opravu prístupovej cesty v ZO Štrkovka2 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8 - ŠanecObčianske združenie dôchodcov ŠANEC, Leopoldov, Hviezdoslavova 26, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Šanec Dotácia pre združenie dôchodcov za účelom kultúrnych a spoločenských podujatí4 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7- OklahomaLeopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma o.z.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - OklahomaDotácia na podporu jazdeckého oddielu1 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5 - NohejbalistiNohejbalový klub Leopoldov, Sládkovičova 977, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - NohejbalistiDotácia na podporu nohejbalového klubu 700,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č.4Leopoldovský tenisový klub LTC, Gucmanova ulica 2, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Leopoldovský tenisový klubDotácia na podporu tenisového klubu  900,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekelská 1. 842 50 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Únia nevidiacichDodácia na kultúrne a spoločenské podujatia členov  150,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, Gucmanova 13, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 - Stolní tenistiDotácia na podporu stolnotenisového klubu 3 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1Rímskokatolícka cirkev - farnosť Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 23/46, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácie č. 1 z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2017 - FarnosťDotácia - akcia pre deti a mládež1 000,00 €25.3.2017nestanovený
Zmluva o dielo (Jaroslav Gergič)Piešťanská cesta 1135/14 A, 920 41 LeopoldovZmluva o dielo (Jaroslav Gergič - IRIGOL)záväzok zhotoviteľa vybudovať automatický závlahový systém na tréningovom futbalovom ihrisku v Leopoldove6 735,60 €22.3.2017nestanovený
Zmluva o dodávke plynu (maloodber)Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Dodávka plynu pre produkt Fixácia ceny cez hedging 240,00 €22.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6Slovenský zväz telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Leopoldov, Štúrova 40, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí dotácií č. 6 z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 - SZTPDotácia na podporu zdravia2 000,00 €15.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9 MTK Mestský telovýchovný klub Leopoldov, Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2017 MTKDotácia14 000,00 €15.3.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne p.HudecováHudecová Alena, Gojdičova 1141/15F, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. HudecováHrobové miesto - sektor 199 - 115,00 €9.3.2017nestanovený
1/INV/2017/Ja2021 s. r. o.Zmluva na vyprocovonie proj ektovej dokumentdciePD ,,Požiarna zbrojnica, Leopoldov7 910,00 €8.3.2017nestanovený
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpCentrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HlohovecZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za deti s trvalým pobytom na území mesta LeopoldovPoskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov 260,00 €1.3.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 1/G13/2017Mária Barteková, Gucmanova 673/13, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 1/G13/2017byt v budove Mestského telovýchovného klubu na Gucmanovej 130,00 €1.3.201730.6.2017
Zmluva o servisnej službe CWS-bocoCWS - boco Slovensko, s.r.o.Zmluva o servisnej službe - CWS - boco, Slovensko, s.r.o.Servis bezpečnostnej rohožky CWS0,00 €28.2.2017nestanovený
Abonentná zmluvaCWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 BratislavaAbonentná zmluva CWSPrístroje - prenájom36,25 € (jednotková)28.2.2017nestanovený
Kúpna zmluva CWSCWS-boco, Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislavakúpna zmluva 0103/2017 náplne do prístrojov0,00 €28.2.2017nestanovený
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - ELPRO V & J, s.r.o., Krajinská cesta 150/67, 900 21 Svätý JurZmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - Hollého, KukučínovaPD prekládky el. vedení Hollého a Kukučínova 3 744,00 €25.2.2017nestanovený
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácieELPRO V & J, s.r.o., Krajinská cesta 150/67, 900 21 Svätý JurZmluva na vypracovanie projektovej dokumentáciePD prekládky el. vedení ZŠ Holubyho ulica 600,00 €25.2.2017nestanovený
Zmluva o prenájme hrobového miesta - p. KováčováMária KováčováZmluva o prenájme hrobového miesta - p. Kováčová prenájom hrobového miesta H - 1 - 197 15,00 €22.2.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci a poradenstveCentire, s.r.o.Zmluva o spolupráci a poradenstveZáväzok vypracovať projektový zámer a komplexnú žiadosť o NFP vrátane všetkých príloh k žiadosti pre projekt zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, knižnice a odborných učební v ZŠ, 2 500,00 €21.2.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 10/15B/2017Lucia Šimuničova, Gojdičova 1141/15B, LeopoldovNájomná zmluva č. 10/15B/2017Nájomný byt č. 10 na 4. podlaží na Gojdičovej ulici 1141/15B, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 7/15D/2017Silvia a Vladimír Matlohoví, I. Krasku 881/29, LeopoldovNájomná zmluva č.7/15D/2017Nájomný byt č. 7 na 4. podlaží na Gojdičovej 1141/15D, Leopoldov 0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 7/15A/2017Bc. Miloš Branický, Strečanského 599, LeopoldovNájomná zmluva č. 7/15A/2017Nájomný byt č. 7 na 3. podlaží na Gojdičovej 1141/15A, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Nájomná zmluva č. 1/37/2017Juraj Uherčík a Katarína Mižinkárová, Rázusová 1492/37, LeopoldovNájomná zmluva č. 1/37/2017Nájomný byt č. 1 na 1. podlaží na Rázusovej ulici 1492/37, Leopoldov0,00 €18.2.201729.2.2020
Zmluva o inzerciiregionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecku - Sereďsku 139,20 €10.2.2017nestanovený
zmluva o dodávke tovaru 37288121Zmluva o dodávke tovaruStoly a stoličky do budovy MTK2 568,00 €8.2.2017nestanovený
Nájomná zmluva č.9/15B/2017Darina Hercegová, Gojdičova 1141/15 B, LeopoldovNájomná zmluva č. 9/15B/2017Nájomný byt č. 9 na 4. podlaží na Gojdičovej 1141/15B, Leopoldov0,00 €31.1.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 6/37/2017Jaroslav a Jaroslava Kožíková, Rázusová 1492/37,920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 6/37/2017Nájomný byt č. 6 na 3. podlaží na Rázusovej 1492/37, 920 41 Leopoldov0,00 €31.1.2017nestanovený
Dohoda o splátkovom kalendáriTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyDohoda o splátkovom kalendáriZrušenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti 276 108,29 €18.1.2017nestanovený
Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2009 o dodávke a odbereLeopard, s.r.o., Nádražná 83, 920 41Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2009 o dodávke a odbere teplaZmena ceny tepla v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0339/2017/T0,014 € (jednotková)18.1.2017nestanovený
Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní verej. služ.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - doplnková služba Zdieľanie dát z paušáluZdieľanie dát z paušálu0,00 €17.1.2017nestanovený
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.1.2016poskytovanie verejných služieb HAPY XL NAJ29,00 €17.1.2017nestanovený
Zmluva o dielo - p. KabátMartin Kabát - MARPAT, Rázusova 1121/9, 920 41 LeopoldovZmluva o dielo podľa § 536Nábytok do budovy MTK15 695,65 €17.1.2017nestanovený
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.1/INV/2016/JaDAG Slovakia , a.s.,Volgogradská 9, 081 01 PrešovDodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/INV/2016/Ja ,,Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove0,00 €14.1.2017nestanovený
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ďalej len dodatok uzavretý podľa §351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchAktivovanie a doplnenie služieb0,00 €13.1.2017nestanovený
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekomprogram služieb0,00 €13.1.2017nestanovený
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - p. PetrusMarek Petrus, Gojdičova 15 E, 920 41 LeopoldovZmluva o nájme časti nehnuteľnosti p. Marek Petrusprenájom časti nehnuteľnosti - miestnosť číslo 208 v budove súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici 1,00 €10.1.201731.12.2017
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - p.Majtán Martin Majtán, J. Murgaša 17, 920 41 LeopoldovZmluva o prenájme nebytových priestorov - p. Martin Majtánprenájom časti nehnuteľnosti - klubové priestory v 60 bytovej jednotke1,00 €10.1.201731.12.2017
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/G13/2016Mária Boháčková Barteková Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/G13/2016Nájomný byt č. 1 na 1. podlaží v budove MTK na Gucmanovej ulici č.676/13, 920 41 Leopoldov0,00 €5.1.2017nestanovený
Dohoda o postúpení práv a povinnostíZákladná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov, Stavkorekt, s.r.o.Dohoda o postúpení práv a povinnostíPredmetom dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a pohľadávok a prevzatie všetkých povinností a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo24 565,27 €4.1.2017nestanovený
Dodatok č.2 k zmluve o dielo 1/INV/2016/JaDAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 081 01 Prešovdodatok č.2 k zmluve o dielo č. 1/INV/2016/Ja uzavretej 30.12.2016Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove0,00 €31.12.2016nestanovený
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 2/INV/2016/JaStavkorekt, s.r.o.Dodatok č. 3 k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 2/INV/2016/Jarealizácia stavby ,,Cintorín Leopoldov a riešenie mobiliáru0,00 €31.12.2016nestanovený
Zmluva o prenájme hrobového miesta - p. GamováJarmila GamováZmluva o prenájme hrobového miesta - p. Jarmila Gamováprenájom hrobového miesta H 1 1960,00 €31.12.2016nestanovený
Zmluva o zriadení spoločného obecného úraduÚčastníci zmluvy:Mesto Leopoldov, Obec Bojničky, Červeník, D.Otrokovce, Zelenice, Dvorníky, H. Otrokovce, H. Trhovište, H. Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Madunice,Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Sildice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce, Drahovce, Sokolovce, V. KostolanyZmluva o spoločnom obecnom úrade0,00 €31.12.2016nestanovený
Poistná zmluva 1009900046Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluva č. 1009900046Poistenie súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku0,00 €31.12.2016nestanovený
poistná zmluva 3550148046Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluva číslo 3550148046 - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlapoistenie súboru motorových vozidiel1 311,00 €31.12.2016nestanovený
poistná zmluva 5010001737Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluva číslo 5010001737Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel 579,25 €31.12.2016nestanovený
Položky 1-50 z 954


Úvodná stránka