Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Leopoldov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1166
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
VÚB bankaVÚB Banka, a.s., Mlynská nivy 1, BratislavaZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účetzriadenia bežného účtu0,00 €19.8.2017nestanovený
7342207Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBiznis linka XL, mágio internet39,99 € (jednotková)19.8.2017nestanovený
0337342207Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebVerejné telefónne služby 033/73422070,00 €16.8.2017nestanovený
0911242692Slovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebProgram služieb Happy XL, volania NAJ 091124269229,00 € (jednotková)8.8.2017nestanovený
Slovak telekomSlovak Telekom, Bajkalská 28, BratislavaKúpna zmluvaPanasonic KX-TG17114,90 €8.8.2017nestanovený
KooperatívaKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistná zmluva č. 4619002703poistenie parku 744,97 €3.8.2017nestanovený
Zmluva č. 5 - ŠT HC 08/2017 o poskytnutí účelovej Trnavský samosprávny kraj , Starohájska 10, TrnavaZmluva číslo 5 - ŠT - 08/2017 o poskytnutí účelovej dotácie na základe výzvy č. 5/2017Účelová dotácia na realizáciu projektu: ,,Beh mestom Leopoldov 7. ročník 800,00 €1.8.2017nestanovený
Dodatok č. 3 - Forbi groupFORBI GROUP s.r.o., Dunajská 12, 811 08 BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve o zneškodnení odpaduZmena článku III cena a platobné podmienky.0,00 €29.7.2017nestanovený
Dohoda č. 025Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 025/2017/§ 54 - PZposkytovanie finančných príspevkov UPSVaR mestu Leopoldov na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s UoZ z cieľovej skupiny0,00 €28.7.2017nestanovený
Dohoda č. 028Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 028/2017/§ 54 - PZposkytovanie finančných príspevkov UPSVaR mestu Leopoldov na mentorované zapracovanie a prax, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s UoZ z cieľovej skupiny0,00 €28.7.2017nestanovený
Dodatok č. 4 - PetrusováMária Petrusová - Kvetinárstvo Janka, Nám. sv. Ignáca - Dom služieb, 920 41 LeopoldovDodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 489,69 € (jednotková)25.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 - LorincovaMartina Lorincova, Hlohovská cesta 93/24, LeopoldovDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 460,11 € (jednotková)22.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 - KarabaIng. Pavol Karaba, ul. 1. Mája 68, 920 41 LeopoldovDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorovzmena výšky úhrad za užívanie predmetu nájmu6,30 € (jednotková)20.7.2017nestanovený
Nájomná zmluva č. 8/15C/2017Jozef a Marta Slovákoví, Nádražná 491/26, 920 41 LeopoldovNájomná zmluva č. 8/15C/2017 - SlovákovíNájomný byt na Gojdičovej ulici č. 1141/15C v Leopoldove0,00 €18.7.201731.7.2020
Kúpna zmluva - EnviralENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 LeopoldovKúpna zmluvaNehnuteľnosti zapísané na LV 1200 pozemky parcely KN-E č. 567/1, 567/2, 1556/1, 1556/5, 1775/3, 1776/4, 1791/5, 2176/3, 2176/4, 2177/2, 2177/347 685,00 €12.7.2017nestanovený
Dodatok č. 2 - ŠokováMgr. Simona Šoková, Kukučínova 30, 920 41 LeopoldovDodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky nájomného 983,65 €12.7.2017nestanovený
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zaZápadoslovenská distribučná a.s. Zmluva o vykonaní preložky elektronického zariadenia - Západoslovenská distribučná a.s.,,Prekládky vzdušného vedenia NN Leopoldov - Hollého ulica0,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- LukáčováElena LukáčováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Elena Lukáčováprenájom hrobového miesta B 39- 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. FabiánMiroslav FabiánZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Miroslav Fabiánprenájom hrobového miesta - E 331 - 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - KostrábováElena KostrábováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Elena Kostrábováprenájom hrobového miesta C 87 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. SrdošViktor SrdošZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Viktor Srdošprenájom hrobového miesta - C 71 115,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. AmbrušováViera AmbrušováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Viera Ambrušováprenájom hrobového miesta - C 75 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- p.ŠkrabákováVeronika ŠkrabákováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Veronika Škrabákováprenájom hrobového miesta - C 75 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Pleškováp.Štefánia PleškováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Štefánia Pleškováprenájom hrobového miesta F 91 -615,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-p.Škulecp.Štefan ŠkulecZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Štefan ŠkulecPrenájom hrobového miesta B 13 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-SobolčiakováMária SobolčiakováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Mária Sobolčiakováprenájom hrobového miesta - B 31 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p.MacášekSlavomír MacášekZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Slavomír Macášekprenájom hrobového miesta - E 336 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - KupcováSilvia KupcováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Silvia KupcováPrenájom hrobového miesta D 375 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- SchwarzbacheroMgr. Petra SchwarzbacherováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Petra Schwarzbacherováprenájom hrobového miesta - C 92 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. KnoblochMiroslav KnoblochZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Miloslav Knoblochprenájom hrobového miesta - F 105 7 15,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. KubíčkováMichaela KubíčkováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Kubíčková Michaelaprenájom hrobového miesta - F 111 - 715,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - VargováMartina VargováZmluva o nájme miesta na cintoríne - Martina Vargováprenájom hrobového miesta B 39 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p.DanielováMagdaléna DanielováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Danielová Magdaléna prenájom hrobového miesta - D 359 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- Skákala L.Ladislav SkákalaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Skákala Ladislavprenájom hrobového miesta - C 92 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-HorniakováJozefína HorniakováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Jozefína Horniakováprenájom hrobového miesta - B 30 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne- GalováJanka GalováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Janka Galováprenájom hrobového miesta - E 335 925,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-G.Skákalováp. Gizela SkákalováZmluva o nájme miesta na cintoríne - Skákalová G.prenájom hrobového miesta D 386 225,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-p.ProkšováEva ProkšováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Eva Prokšováprenájom hrobového miesta C 73 115,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-SkašanyiDušan SkašanyiZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Dušan Skašanyiprenájom hrobového miesta - D 417 425,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - RojkovičZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Dušan Rojkovičprenájom hrobového miesta - F 91 625,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-PolhorskáIng. Darina PolhorskáZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Darina Polhorskáprenájom hrobového miesta - A 46 315,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-NemcováBožena NemcováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p.Božena Nemcováprenájom hrobového miesta C 77 125,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - Ďuračka B.Bohuslav ĎuračkaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Ďuračkaprenájom hrobového miesta B 33 - 515,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-ĎuračkaBohuslav ĎuračkaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Bohuslav Ďuračkaprenájom hrobového miesta - F 107 715,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - LIetavaAnton LietavaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Anton Lietavaprenájom hrobového miesta - F 100 725,00 €8.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne-HrnčárováOtília HrnčárováZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Otília Hrnčárováprenájom hrobového miesta - D 411 325,00 €8.7.2017nestanovený
Dodatok č. 10 - HaššoJaroslav Haššo, Šafárikova 1165/28, HlohovecDodatok č. 10 k zmluve o prenájme nebytových pristorovZmena výšky nájomného1 973,86 €7.7.2017nestanovený
Zmluva na uskutočnenie stavebnýcvh prác Milan Brodek - Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 920 41 LeopoldovZmluva na uskutočnenie stavebných prác č. 6/INV/2017/Ja - 6.7.2017Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov - Holubyho ul. ZŠ Leopoldov16 496,44 €7.7.2017nestanovený
Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premiContinental film, s.r.o., Ševčenkova 19,851 01 BratislavaZmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie - Continental filmpráva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou ,,verejnej projekcie0,00 €1.7.2017nestanovený
Zmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Šurinap. Pavol ŠurinaZmluva o nájme miesta na cintoríne - p. Pavol Šurinaprenájom hrobového miesta - F 112 - 715,00 €1.7.2017nestanovený
Položky 1-50 z 1166


Úvodná stránka