Oznámenie o začatí konania_Zriadenie chodníka pri ceste III/1319, L časť - elektroinštalácia

Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia stavby, a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Investor: FIN. M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

Vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu : „Zriadenie chodníka pri ceste III/1319, časť - elektroinštalácia“

 Príloha na stiahnutie


Späť na Verejné vyhlášky