Rozvody optickej siete Telekomunikácie

BitData s.r.o., Hviezdoslavova 1605/12A, 920 41 Leopoldov - územné rozhodnutie na stavbu „Rozvody optickej siete Telekomunikácie“ na ul. Hollého v Leopoldove.

Príloha na stiahnutie_verejná vyhláška


Späť na Verejné vyhlášky