Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Autoservis

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebník: Michal Macho, bytom Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník

Stavba: „Autoservis“

Príloha na stiahnutie_verejná vyhláška


Späť na Verejné vyhlášky