Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Verejná vyhláška – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - „Dažďová kanalizácia, v rámci stavby Požiarna zbrojnica Leopoldov“

Príloha na stiahnutie_rozhodnutie 


Späť na Verejné vyhlášky