Verejná vyhláška SK Hollého NN

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov – Hollého ulica

Príloha na stiahnutie_začatie SK

Príloha na stiahnutie_situácia 


Späť na Verejné vyhlášky