Informácia o právach voliť

Dávame do pozornosti prílohu ,,Informácie pre voliča" pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Príloha na stiahnutie


Späť na Všeobecná úradná tabuľa