Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Leopoldov podľa zákona c. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca v meste Leopoldov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Leopoldov je 51,43%.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.