Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Leopoldov podľa zákona c. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca v meste Leopoldov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Leopoldov je 51,43%.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa