Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Leopoldov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca v meste Leopoldov za rok 2018

ÚVKO = 3376,2 : 5397,98 x 100 %

ÚVKO = 62,54 %

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Leopoldov je 62,54 %.

Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v meste Leopoldov slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2019.

Sadzba poplatku platná od 1.3.2019 do 28.2.2020 je 7 € na t-1.

 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa