Informácie pre voličov so zrušeným TP

Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt a majú adresu: Leopoldov, bez ulice, sú pre voľby do Trnavského samosprávneho kraja zaradení do 2. volebného okrsku: Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa