Návrh VZN 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov číslo 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje vyhradenie miest a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov v meste Leopoldov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Príloha na stiahnutie_Návrh VZN 128/2018

 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa