Návrh VZN 129/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Návrh všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 129/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov.

 

Príloha na stiahnutie_Návrh VZN 129/2018

 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa