Návrh_VZN_č.125_2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadeniea Mesta Leopoldov č. 125/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 22/1996 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Leopoldov.

Príloha na siahnutie_Návrh VZN č. 125/2018 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa