Návrh_VZN_č.126_2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 125/2018 - Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov.

Príloha na siahnutie_Návrh VZN č. 126/2018 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa