Obchodná verejná súťaž

Mesto Leopoldov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž (OVS).

 Prílohy na stiahnutie_OVS 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa