Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Dvojizbový byt č. 7 na 3.p. vchod č. 8 na ulici Nádražná v meste Leopoldov, v bytovom dome č. 482. Vypočítaná podlahová plocha je 74,76 m2. 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa