Oznámenie o doručení zámeru Zber odpadov a recyklačná linka


Oznámenie o doručení zámeru zber odpadov a recyklačná linka na zhodnocovanie odpadov EKO-

BONUS“ navrhovateľa: EKOBONUS spol s r. o„ Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zámer je zverejnený tu    


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.