Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 

Priemyselná budova (popis stavby: Budova) so súpisným číslom 1070, na parcele registra „C", parcelné číslo 2463, 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.