Oznámenie o zrušení trvalého pohytu

Ohlasovňa pobytu v Leopoldove, na návrh občanov oprávnených užívať nehnuteľnosť, podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z .z. zrušila trvalý pobyt dňom 13. 03. 2019 občanom: Iveta Krausová a Radka Krausová.

Príloha na stiahnutie


Späť na Všeobecná úradná tabuľa