Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2018.

Príloha na siahnutie_plán kontrolnej činnosti 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa