PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA SOCIÁLNU SLUŽBU

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách NA SOCIÁLNU SLUŽBU – OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

Príloha na stiahnutie_Priemerné ekonomicky oprávnené náklady


Späť na Všeobecná úradná tabuľa