Rozhodnutie – integrované povolenie pre prevádzku Závod na výrobu biodieselu

Mesto Leopoldov v súlade s § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Rozhodnutie – integrované povolenie pre prevádzku Závod na výrobu biodieselu, prevádzkovateľa MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa