Rozhodnutie zmena zámeru výroby bioetanolu v Envirale

 Rozhodnutie zmena zámeru výroby bioetanolu prevádzkovateľa ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, vo veci zmeny č. Z5- SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výroba bioetanolu Leopoldov“ realizáciou stavby „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode Enviral, a. s.“


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.