Upovedomenie o začatí konania 270

Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci návrhu na výrub

Navrhovateľ: RT Logistic a.s., Trnavská cesta 1, Leopoldov 

Príloha na stiahnutie_Upovedomenie


Späť na Všeobecná úradná tabuľa