Uznesenie z 10. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 19.8.2019

Uznesenie a nariadenie z 10. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 19.8.2019


Späť na Všeobecná úradná tabuľa