Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra mesta Leopoldov

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra mesta Leopoldov

V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia MZ č. C/13/2019/4 zo dňa 09. 12. 2019, Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na deň 27. 01. 2020.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa