zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok KN- C pare. c. č. 1110/2, k, ú. Leopoldov, o výmere 118 m2, druh pozemku: dvor,

zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok KN- C parc. c. č. 1110/2, k, ú. Leopoldov, o výmere 118 m2, druh pozemku: dvor


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.