Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Výroba bioetanolu

Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia – Výroba bioetanolu.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa