Zmena poplatkov 2018

Zákonom č. 238/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. 

Príloha na stiahnutie_Nové správne poplatky 2018

 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa