Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Mesto Leopoldov v súlade s § 171 ods.9 posledná veta a § 176 ods.8 posledná veta zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb : 4005


Späť na Všeobecná úradná tabuľa