Zverejnenie pravoplatneho rozhodnutia Vyroba bioetanolu

zverejnenie integrovaného povolenia č. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 pre prevádzku „Výroba bioetanolu“, prevádzkovateľa Enviral, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, ktoré dňa 06. 12. 2021 nadobudlo právoplatnosť


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.