Aktuálne opatrenia Mesta Leopoldov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďuje s účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb a 1 tréner.

Z tohto dôvodu nebude možné využívať plochy ihriska areálu MTK na individuálny šport v čase tréningov (pred tréningom, počas tréningu a po skončení tréningu)

Plánované tréningy:

pondelok od 15:30 – 18:30 hod.

utorok od 14:30 - 20:00 hod.

streda od 17:00 - 20:00 hod.

štvrtok od 14:30 - 20:00 hod.

piatok od 17:00 - 20:00 hod.

sobota od 10:30 - 13:00 hod.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.