Aktuálne opatrenia Mesta Leopoldov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Prinášame vám súhrn najnovších opatrení Mesta Leopoldov po zasadnutí krízového štábu mesta v pondelok 30. marca 2020. Cieľom preventívnych opatrení je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov v súlade s nariadeniami Vlády Slovenskej republiky.

 

Mestský úrad

Stránkové hodiny MsÚ:

Pondelok     8.00-11.00

Streda        13.00-16.00

Piatok        8.00-11.00

Pri vstupe do objektu MsÚ povinnosť mať na sebe ochranu horných dýchacích ciest, napr. rúško, šál, šatka a pod. Pri vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice. Vstup max. 1 osoba.

 

Spoločný obecný úrad

Na základe zmeny prijatej zo strany vlastníka budovy, bude Spoločný obecný úrad v Hlohovci na Podzámskej 39 otvorený nasledovne:

Pondelok 8.00 – 11.00 hod.

Streda 13,00 – 16,00 hod.

Piatok 8.00 – 11.00 hod.

 

Škola a školské zariadenia

Materská škola zatvorená do odvolania.

Základná škola v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

Vonkajšie športovisko v správe základnej školy je pre verejnosť uzavreté do odvolania. 

 

Seniori, opatrovateľská služba

Opatrovateľské služby v domácnostiach fungujú ďalej za sprísnených hygienických podmienok medzi opatrovateľkou a klientom.

 

Kultúrne a športové podujatia, zariadenia a verejné priestory v správe mesta

Všetky zariadenia, ktoré spravuje Mesto Leopoldov (areál MTK na Gucmanovej ulici v Leopoldove, tenisové kurty, stolnotenisová hala, nafukovacia hala, Nový park) sú zatvorené do 29. marca vrátane.

Rušia sa všetky plánované podujatia organizované Mestom Leopoldov (prednáška o kompostovaní, joga, atletika, klub folklóru, rehabilitačné cvičenia, cvičenia pre ženy, ...) do odvolania.

 

Upravujú sa stránkové hodiny knižnice:

Streda        8:30-12.00 a 13.00-16.30

Pri vstupe do objektu knižnice povinnosť mať na sebe ochranu horných dýchacích ciest, napr. rúško, šál, šatka a pod. Pri vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice. Vstup max. 1 osoba.

 

Zber odpadu

Zberný dvor bude od 31.03.2020 otvorený podľa pôvodného harmonogramu. Pri vstupe do objektu zberného dvora povinnosť mať na sebe ochranu horných dýchacích ciest, napr. rúško, šál, šatka a pod. Pri vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice. Vstup max. 2 osobám naraz.

 


Späť na Aktuálne oznamy