COVID-19

 

 

 

 

30.3.2020_Zasadnutie Krízového štábu mesta Leopoldov zo dňa 30.3.2020

30.3.2020_Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

29.3.2020_Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

28.3.2020_Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020  zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární"

28.3.2020_Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu 

27.3.2020_Rozhodnutie MŠVVaŠ SR , ktorým sa prerušuje vyučovanie škôl a prevádzka školských zariadení, určujú sa termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020, ruší sa vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 

25.3.2020_Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

25.3.2020_Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné) – Aktualizované: 25.03.2020, 10.00 h

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb.

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

24.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

 23.3.2020_Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

 21.3.2020_ Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

19.3.2020_Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) 

19.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia účinné od 19.3.2020, zo dňa 18.3.2020

19.3.2020_Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

17.3.2020_Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

15.3.2020_ Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

13.3.2020_Zasadnutie Krízového štábu mesta Leopoldov zo dňa 13.3.2020

13.3.2020_Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

13.3.2020_Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii 

13.3.2020_Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 

13.3.2020_Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

13.3.2020_Verejná vyhláška - rozhodnutie o karanténe 

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu

Uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí

Verejná vyhláška – rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí

Verejná vyhláška - rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu koronavírusu 

Odporúčania ak cestujete z oblastí nákazy I 

Odporúčania ak cestujete z oblastí nákazy II 

Odporúčania ako znížiť riziko nákazy 

Preventívne opatrenia

Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta Leopoldov

 


Späť na Aktuálne oznamy