Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Dane a poplatky - UPOZORNENIE

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2023. Podáva ho iba ten daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť, a to vtedy, ak počas roka 2022 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť: predaj, prechod, prevod nehnuteľností, nadstavby, prístavby budov, kúpa, zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie stavieb, zmena účelu využívania domu, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod. Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmeru pozemku.

Povinnosť podať priznanie k dani za psa

Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako 6 mesiacov).

Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

Postup pri podávaní daňového priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa sa podáva na jednotnom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré si môžete stiahnuť na internetovej stránke mesta alebo vyplniť na stránke Ministerstva financií SR

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať na Mestskom úrade v Leopoldove alebo zaslať poštou.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.