Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava

Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, o povinnosti vyplývajúcej zo zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.


Späť na Aktuálne oznamy