Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Leopoldovskí deviataci uspeli v súťaži pre stredné školy

Leopoldovskí deviataci uspeli v súťaži pre stredné školy

Jedinečný projekt – cvičné firmy na ZŠ Leopoldov

Občianska náuka v deviatom ročníku je zameraná na teoretické základy ekonómie a ekonomiky. To, že v tejto oblasti sú nevyhnutné najmä praktické skúsenosti, azda nemusíme ani zdôrazňovať. A práve overiť si teóriu v praxi sa so svojimi žiakmi pokúsila aj pani učiteľka Ing. Jana Fulierová Fuernkranz z leopoldovskej základnej školy. O tom, ako to dopadlo, nám porozprávala prostredníctvom krátkeho článku.

 

V prvom rade musím poďakovať pani riaditeľke PhDr. Miroslave Valkovej za to, že môj nápad s praktickou výučbou ekonomiky na hodinách OBN v deviatom ročníku podporila. Mojou ideou a cieľom bolo priblížiť žiakom tieto základy vo forme praktických skúseností v cvičnej firme. Na Slovensku existuje Centrum Cvičných Firiem (SCCF), ktoré metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl prostredníctvom simulácie firemného života. Cestou predmetu "cvičná firma" motivuje osvojovanie zručností a činností potrebných pre uplatnenie sa absolventov škôl pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. SCCF v tomto procese simuluje orgány štátnej správy: registrový súd, odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, banku, sociálnu a zdravotnú poisťovňu a úrad práce. SCCF radí pri zakladaní a prevádzkovaní cvičných firiem na školách, organizuje odborné vzdelávacie akcie a medzinárodné veľtrhy pre cvičné firmy.

Keďže sa cvičné firmy zameriavajú na stredné školy, oslovila som Ing. Gabrielu Horeckú, vedúcu odboru FG; SCCF a podpory smerovania mládeže s otázkou, či by sme mohli tento projekt zaviesť aj na ZŠ v Leopoldove. Pani Horecká, pani Marušincová a pán Ňarjaš nápad podporili a boli nám veľmi nápomocní pri jeho implementácii.

Posledné „povolenie“ bolo treba získať od samotných žiakov 9. A a 9. B, predsa len by tento projekt nemal zmysel, ak by sa preň nenadchli. A tak koncom septembra 2023 vznikli na prvej základnej škole na Slovensku dve cvičné firmy. Bola som prekvapená, s akou vervou sa deviataci pustili do výberu formy podnikania, názvu a sloganu firmy, podelili si vo firme pozície, zvolili štatutárov a spôsob efektívnej skupinovej komunikácie firmy, pretože OBN je iba jedna hodina týždenne a práce vo firme bolo veľa. Bolo úžasné ich sledovať a naozaj iba jemne usmerňovať. S úžasom som videla, že pracujú vo svojom voľnom čase, sú motivovaní a dokážu naozaj ekonomicky aj kreatívne rozmýšľať. Ich materiály mali vysokú úroveň, a tak som ich zaslala do súťaže JUPOV (Skills Slovakia, – podnikavosť mladých / rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship / business), ako aj na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2023. Cvičné firmy našich deviatakov si viedli výborne, nielenže sa v silnej konkurencii nestratili, obe firmy postúpili dvakrát do finále súťaže elektronických prezentácií – kam ich vybrala odborná porota na základe prísnych kritérií. A nakoniec si domov doviezli aj niekoľko medailových miest. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Naši žiaci boli úspešní aj na súťaži Skills Slovakia JUPOV 2023

JUPOV je skratka názvu súťaží pre Juniorské podnikateľské vzdelávania. Je to samostatná aktivita realizovaná elektronicky v online prostredí, organizovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, odborom finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem, Bratislava. V tejto celoslovenskej online súťaži naše dve cvičné firmy súťažili v konkurencii so štyridsiatimi cvičnými firmami zo stredných škôl z celého Slovenska v troch kategóriách a vždy sa umiestnili v TOP 10, s nasledujúcimi výsledkami:

B.A.S.A. s.r.o. získala striebro za Najlepšiu elektronickú prezentáciu a ďalšie striebro za logo a slogan.

Dávid Mráz – JYNX, f.o. získala striebro za najlepší instagram post.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Veľtrh cvičných firiem patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí, kde si môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili.

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, privítalo 28. – 30. novembra 2023 v priestoroch Slovak Business Agency v Bratislave na jubilejnom 25. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu. Na tohtoročnom veľtrhu, ktorý bol zameraný na tému Inovatívne a zodpovedné podnikanie, sa predstavilo štyridsať cvičných firiem z celého Slovenska z toho osem zo zahraničia, a to dve z Čiech, dve z Bulharska, jedna z Rumunska a tri z Rakúska.

Naše dve firmy išli do Bratislavy už v utorok poobede, aby si stihli nachystať predajný stánok. Nasledovala pracovná porada oboch firiem a plán na ďalší deň. Stánky oboch firiem mali vysokú úroveň estetiky a všetky potrebné náležitosti: logo so sloganom, vizitky, letáky, katalógy, malé darčeky pre kupujúcich a návštevníkov a objednávkové a dodacie formuláre. Personál stánku bol profesionálne oblečený v súlade s predmetom podnikania a vo farbách firmy a súčasťou outfitu bola aj menovka s logom firmy. Obchodovanie sa mohlo začať. Stánky navštevovali nielen porotcovia, ktorí bodovali súťaž o najlepší stánok, ale aj vyučujúci a študenti ostatných firiem (nákup/predaj) a široká verejnosť. Mnohí porotcovia kládli náročné otázky a ja som bola pyšná, že sa naši žiaci snažili odpovedať na každú z nich a správali sa napriek zatiaľ malým skúsenostiam veľmi profesionálne.

Obe firmy postúpili do finále TOP 6 najlepších prezentácií, kde na pódiu prezentovali svoju firmu v Slovenskom aj anglickom jazyku a boli prihlásené aj do súťaže 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku. V oboch súťažiach bojovali statočne, vyslúžili si potlesk publika a ten bol o to väčší, že boli minimálne o 4 roky mladší od ostatných účastníkov súťaží. Ja som bola veľmi pyšná, že na rozdiel od mnohých účastníkov sa ani nezasekli, pekne plynulo svoje vystúpenie zvládli a navyše nikto z našich nečítal texty z papiera – tak, ako by to malo byť.

Po prvom dni nasledovala porada firiem a zhodnotenie prvého dňa, spätná väzba a návrhy, čo zlepšiť na druhý deň. Obchodovalo sa aj na druhý deň, prišlo zasa veľké množstvo návštevníkov i školských exkurzií študentov z celého Slovenska. Bolo úžasné počuť komplimenty na úroveň práce našich deviatakov. Ich práca bola na záver ocenená a korunovaná zlatou medailou v súťaži o najlepšiu elektronickú prezentáciu, ktorú zaslúžene vyhrali. Patrí im náš veľký obdiv a gratulácia.

Ing. Jana Fulierová Fuernkranz

Prezentácia  (5 240 kB)

Prezentácia deviatakov – ďalšie fotografie

Dekoratívna grafika


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.