Nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2026

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nový Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2026. Ide o základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a smerovanie komunálnej politiky mesta v oblasti sociálnych služieb. Súčasťou dokumentu sú aj výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý v Leopoldove realizovali pracovníčky mesta v uplynulom období. Dočítate sa v ňom napríklad aj o tom, že respondenti, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, považujú za tri najväčšie problémy v našom meste chýbajúce cyklochodníky, nedostatok možností v rámci bytovej výstavby a sociálne služby. 

Kompletný komunitný plán sociálnych služieb nájdete v sekcii strategické dokumenty.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.