Nový park sa bude na noc zamykať

Napriek tomu, že Nový park slúži Leopoldovčanom ešte len krátko, jeho exteriérové vybavenie už zdemolovali vandali. Najhoršie skončila vyhliadková veža, ktorú mesto muselo už niekoľkokrát opravovať. Na mnohých miestach sú herné prvky posprejované rôznymi, často aj hanlivými, výrazmi. Poškodené sú už aj toalety, kde sa nachádza nápis na stene a rozbitý kryt na svetlo. Preto vedenie mesta pristúpilo k tomu, že sa park na noc bude zamykať. Od 12. júla sa budú obidve brány každý deň o 20:00 večer zamykať a o 07:00 ráno odomykať. 

Okrem brán sa bude otvárať aj sociálne zariadenie, ktoré tak bude k dispozícii návštevníkom parku. Tým sa však opatrenia proti vandalom nekonč2ia. Mesto v budúcnosti plánuje umiestniť v parku kamerový systém, ktorý by nemal slúžiť iba na spätné monitorovanie objektu, ale mal by byť vybavený aj pohybovým senzorom. Ten okamžite upozorní kompetentných na to, že sa v parku niečo deje. Budú tak môcť prostredníctvom kamier účinnejšie sledovať pohyb v parku. Kamera s pohybovým senzorom dokáže rozoznávať až 21 druhov objektov, napríklad človeka, psa, bicykel, motorku a pod. V súčasnosti pracovníci úradu možnosti takýchto kamerových systémov overujú a zisťujú cenové podmienky a spôsoby realizácie.„Nie sme jediné mesto s týmto problémom. Mnohé samosprávy sa pasujú ešte s oveľa väčšou intenzitou vandalizmu a ničenia v4erejných priestorov. Je smutné, že niektorí ľudia si nevážia to, čo patrí nám všetkým. Ide však o problém, ktorý nie je možné úplne vyriešiť, dá sa iba držať čiastočne pod kontrolou a čo najviac eliminovať. Sme vďační všetkým občanom, ktorí pred tým nezatvárajú oči, ale týchto ľudí slušne upozornia. Aj to je jeden zo spôsobov, ako udržať naše verejné priestranstvá čo najdlhšie v dobrom stave. Vieme, že tomu úplne nedokážeme zabrániť a hoci nás takéto opatrenia aj prípadné opravy stoja čas aj peniaze, chceme sa pokúšať zabrániť vandalizmu čo najviac, lebo nám záleží na tom, aby bol park pre Leopoldovčanov funkčný a estetický," dodáva primátorka Terézia Kavuliaková.

V týchto dňoch 1pracovníci úradu odstraňujú nápisy, ktoré sa nachádzajú nielen na herných prvkoch, ale napríklad aj na kríži pri vstupnej bráne. Nie všetko sa však podarilo odstrániť. Čoskoro sa v parku nainštalujú aj výstražné tabule, ktoré návštevníkov upozornia na to, že park je majetkom mesta a v prípade jeho poškodenia im hrozí pokuta. Na odstraňovanie následkov vandalizmu aj jeho elimináciu mesto musí míňať financie. Je to škoda, pretože v podstate ide o peniaze nás všetkých, ktoré by sa mohli využiť na niečo iné.

Nie je však všetko len negatívne. Pracovníci úradu začínajú rokovať s architektmi o umiestnení nových herných prvkov v parku. „Snažíme sa vyhovieť požiadavkám obyvateľov, ktorí by v Novom parku radi videli viac herných prvkov pre deti. Nechceme to však robiť bez rozmyslu, preto najskôr oslovíme architektov, aby táto zmena negatívne neovplyvnila estetický výzor parku. Zatiaľ nič nesľubujeme, všetko je otázka budúcnosti, pretože ešte len začíname rokovania s architektmi, ale usilujeme sa nájsť kompromis, vyhovieť občanom, ale zachovať aj architektonickú hodnotu parku,“ dopĺňa primátorka.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.