Nový školský rok

Počas existencie ľudstva sa deti v našich končinách od zavedenia povinnej školskej dochádzky neučili z rôznych dôvodov. Vojny, politická situácia, v miestnej základnej škole si mnohí naši rodičia či starí rodičia pamätajú na uhoľné prázdniny, niekde sa deti nemohli dostať do školy kvôli snehu...

Postupne sme však všetci na takéto obmedzenia zabudli a pravidelnú, konštantnú a neobmedzovanú školskú dochádzku sme začali brať ako samozrejmosť... Dnes vieme, že ani vo vyspelej a rozvinutej spoločnosti to samozrejmosť nemusí byť. A aj keď pandémia nezastavila vzdelávanie našich detí úplne, určite ho podstatne obmedzila a skomplikovala.

Preto v prvý školský deň želám deťom, rodičom aj učiteľom najmä čo najmenej dní dištančného vzdelávania a obmedzení. Želám nám všetkým, aby sa prváci nemuseli učiť čítať z počítača, aby sa všetci žiaci mohli bez strachu stretávať so svojimi kamarátmi a učitelia, aby mohli využívať moderné technológie na skvalitnenie vyučovania, nie na to, aby sa vôbec mohli spojiť so svojimi žiakmi.

Pevne verím, že minulý rok sa nezopakuje. Držme si v tom všetci palce.

Terézia Kavuliaková

primátorka


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.