Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností – Spolková záhrada

 

 

 

Mesto Leopoldov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nehnuteľností v k. ú. Leopoldov – Spolková záhrada.

- budova murovaná, budova bufetu súpisné číslo 1380/33, ktorá sa skladá z barovej časti, časti na sedenie, skladu, WC pre personál, WC pre návštevníkov,

- javisko s dvoma miestnosťami pre účinkujúcich/zázemím,

-  drevostavby – doplnková drevená konštrukcia – prístrešok k hlavnej stavbe bufetu,

- parcela č. 498 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 155 m2 a parcela č. 499 – ostatné plochy v celkovej výmere 2052 m2,   nachádzajúce sa v katastrálnom území Leopoldov na LV č. 1200.

Bližšie informácie na email: sekretariat@leopoldov.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/7342207.

Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možný po dohode s vyhlasovateľom súťaže na tel. čísle: 0910/863 986.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 03. 05. 2021 a končí 14. 05. 2021 o 12,00 hod. (rozhodujúci je termín doručenia na adresu vyhlasovateľa).  

Ako predložiť súťažný návrh   

Návrh zmluvy    .doc

Podmienky OVS 

 

Štúdia Spolkovej záhrady  


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.