Obchodná verejná súťaž

Mesto Leopoldov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prevádzkový priestor o výmere 13,43 m2 nachádzajúci sa v budove Dom služieb, Nám. sv. Ignáca 37, Leopoldov.

 

Ako predložiť súťažný návrh

Podmienky OVS

Zmluva o nájme nehnuteľnosti


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.