Pracovná ponuka záhradník

Výzva na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu ZÁHRADNÍK

 

Hlavná náplň práce:

• starostlivosť o zeleň v meste,

• starostlivosť o trávnaté plochy v parku a mimo neho,

• vertikutovanie trávnatých plôch prostriedkami na to určenými,

• vysádzanie a zavlažovanie stromov,

• starostlivosť o kvety, stromy a kry,

• vytváranie nových plôch.

 

Kvalifikačný predpoklad:

• vzdelanie: stredné, úplné stredné, vysokoškolské bakalárske, vysokoškolské

magisterské - so zameraním na záhradníctvo výhodou.

 

Predpoklady a zručnosti:

• samostatnosť,

• fyzická zdatnosť,

• svedomitosť,

• komunikatívnosť,

• kreativita,

• schopnosť pracovať sám na sebe,

• tímová spolupráca,

• zodpovednosť,

• precíznosť.

 

Znalosti:

• skúsenosti so zeleňou – kvety, stromy, trávniky a iné,

• osvedčenie na obsluhu prenosných reťazových motorových píl elektrických aj so spaľovacím motorom - výhodou, nie je podmienka,

• vodičský preukaz – sk. B,

• vodičský preukaz – sk. T – výhodou.

 

Ponúkame:

• vzdelávanie v danej oblasti,

• spoluprácu s nadriadenými,

• kvalitné zázemie a podmienky,

• finančné ohodnotenie.

 

Požadované dokumenty:

• profesijný životopis, s telefonickým a e-mailovým kontaktom,

• žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením stručnej motivácie o túto pracovnú pozíciu,

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia,

• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín nástupu: ihneď / dohodou

Druh pracovného pomeru: čiastočný / plný úväzok

Miesto výkonu práce: mesto Leopoldov

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a dohodou podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností.

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:

• osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Leopoldov, Sekretariát, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

• e-mailom na adresu: sekretariat@leopoldov.sk

 

 

V Leopoldove, dňa 24. 08. 2021

Mgr. Terézia Kavuliaková

primátorka mesta

 

Zverejnené:

• úradná tabuľa,

• mestský rozhlas,

• pracovný portál www.istp.sk,

• webová stránka www.leopoldov.sk a facebooková stránka mesta Leopoldov.

 

Výzva na obsadenie pracovnej pozície záhradník na stiahnutie


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.