Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Predbežné výsledky dotazníkového prieskumu priniesli aj niekoľko zaujímavostí – občanom chýba napríklad televízny infokanál, LIDL či vysoká škola

Mesto nedávno spustilo online dotazník v rámci prieskumu verejnej mienky občanov Leopoldova. Výsledky tohto prieskumu budú použité ako jeden z podkladových materiálov pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov. Ide o jeden z najdôležitejších strategických dokumentov mesta na roky 2024 – 2028.

Dotazník zatiaľ vyplnilo vyše 200 obyvateľov. Témy, ktoré najviac rezonujú sa dotýkajú napríklad kultúrneho domu, cyklotrás či stavu ciest, chodníkov a verejných komunikácií. Z najnetradičnejších podnetov spomenieme chýbajúci televízny kanál, obchodný reťazec LIDL či absencia vysokej školy. V dotazníku sme zaznamenali napríklad aj návrh znížiť rýchlosť v celej obci na 30 km/h či zabezpečiť pravidelný mikrobus v smere Hlohovec/Leopoldov. Viacerí občania upozorňujú na konkrétne situácie, ktoré vychádzajú z ich každodenného života. Všetky tieto informácie sú pre nás cenné práve preto, že nám poskytujú prehľad o tom, čo by občania v meste potrebovali vyriešiť, zlepšiť, zmeniť. Veľmi si ceníme aj vaše pozitívne reakcie a ďakujeme vám za ne.

 

Radi by sme znova vyzvali všetkých občanov, aby sa zapojili do tohto prieskumu a využili možnosť vyjadriť svoj názor k zásadným oblastiam rozvoja Leopoldova.

Dotazník je možné anonymne vyplniť online.

Dotazník je zároveň vytlačený aj na Mestskom úrade v Leopoldove a v Mestskej knižnici v Leopoldove, kde ho môžete prísť vyplniť kedykoľvek počas úradných hodín.

Z dôvodu čo najvyššej objektívnosti tohto dotazníka vás prosíme, aby dotazník vyplnili iba obyvatelia mesta Leopoldov a je potrebné, aby ho každý obyvateľ vyplnil len raz (buď online, alebo v tlačenej podobe na úrade a v knižnici).

Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti, môžete sa obrátiť na prednostku Mestského úradu v Leopoldove Ing. Adrianu Urbanovú na emailovej adrese prednosta@leopoldov.sk alebo na telefónnom čísle 0910 606 717.

Ďakujeme za váš čas a záujem o naše mesto.Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.