preventívne opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu - ochorenie COVID-19

 

 

 

Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta Leopoldov:

prevencia proti šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19:

- po dohode s pani riaditeľkou bude prerušená prevádzka Materskej školy Leopoldov od 11. 03. 2020 do 20. 03. 2020 vrátane (rodičia budú informovaní priamo v MŠ a cez webové sídlo MŠ, mesta Leopoldov)

- riaditeľke základnej školy bude odporúčané prerušiť vyučovanie v ZŠ od 11. 3. 2020 do 13. 03. 2020 vrátane (riaditeľské voľno), rodičia budú informovaní prostredníctvo EDU PAGE

- nafukovacia hala bude zatvorená do 20. 03. 2020 vrátane

- stolnotenisová hala bude zatvorená do 20. 03. 2020 vrátane

- mestský úrad - úradné hodiny/stránkové dni sa stanovujú nasledovne: v stredu 11. 03. 2020 a 18. 03. 2020, v ostatné dni bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený, žiadame občanov, aby na komunikáciu s úradom využili telefón, e-mail a úrad navštívili len v nevyhnutných prípadoch

- rušia sa všetky plánované podujatia organizované Mestom Leopoldov (prednáška o kompostovaní, joga, atletika, klub folklóru, rehabilitačné cvičenia, cvičenia pre ženy, ...) do odvolania

- MTK ruší všetky tréningové jednotky po kategóriu U 15 do 20. 03. 2020 vrátane

- prevádzkovatelia predajní a reštauračných zariadení budú vyzvaní k zvýšenej dezinfekcii priestorov svojich zariadení

- informovať občanov o dodržiavaní respiračnej hygieny prostredníctvom rozhlasu a webového sídla.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva posilnili informačné linky pre verejnosť, na ktorých ľudia dostanú všetky dôležité informácie.

CALL CENTRÁ:

RÚVZ so sídlom v Trnave - 0905 903 053

RÚVZ so sídlom v Senici - 0907 169 312

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede - 0910 459 200

RÚVZ so sídlom v Galante - 0907 996 734


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.