S primátorkou aj o oprave domu smútku

Pracovníci úradu od júla fungujú v nových priestoroch, ako sa vám tu pracuje?

Architektúra nového mestského úradu je moderná a súčasná. Nie som v tejto oblasti odborníčka, ale pomôžem si názormi viacerých architektov, ktorí navštívili nový mestský úrad a ocenili, že také malé mesto, ako je Leopoldov, sa pustilo do takej náročnej úlohy, ako je stavba nového úradu, navyše s takou výraznou architektúrou, ktorá podľa nich dosahuje až európsku úroveň. Takéto názory odborníkov ma veľmi tešia a som rada, že novú budovu mestského úradu pozitívne vníma aj väčšina Leopoldovčanov. Aj keď na základe ohlasov, ktoré máme, môžem povedať, že nie všetkým sa vizuálna podoba nového úradu páči. Niektorým občanom sa napríklad nepáčili betónové neomietnuté steny. Na druhej strane v rámci pozitívnych ohlasov obyvatelia ocenili väčšiu prehľadnosť a veľkorysosť priestoru. Názorová variabilita je prirodzená, každý má iný vkus. Podstatné je, že je tu viac miesta, lepšie technické vybavenie, občania môžu byť vybavení individuálne, v súkromí, pretože kancelárie, ktoré sú najviac vyťažené, sa nachádzajú na prízemí a sú samostatné. Veľmi oceňujeme novú sobášnu sieň, v ktorej sme už aj sobášili a mladomanželia aj ich hostia boli spokojní. V tejto miestnosti sme realizovali aj výstavu obrazov počas leopoldovských hodov, takže ju vieme využiť flexibilne na to, na čo potrebujeme, vieme s týmto priestorom pracovať. Zamestnanci v letných horúčavách ocenili, že vďaka technológiám, ktoré tu máme, sa priestory úradu môžu konštantne a vyvážene chladiť, takže pracovníci môžu fungovať v oveľa lepších podmienkach a vďaka tomu sme napríklad nemuseli obmedzovať chod úradu počas extrémne teplých dní, ako to bolo po minulé roky, keď sme v horúčavách úrad zatvárali skôr. Mohli sme teda občanom ponúknuť plnohodnotné služby bez obmedzení. Hoci v novej budove fungujeme už nejaký čas, ešte stále sa tu postupne udomácňujeme, reorganizujeme kancelárie, nemáme ešte dodaný všetok nový nábytok, ale postupne sa všetko už dostáva do zabehnutých koľají.

Nedávno sa v Leopoldove po dlhej dobe realizovalo väčšie kultúrne podujatie – leopoldovské hody. Ako hodnotíte ich priebeh? Má mesto v pláne v tomto roku realizovať ďalšie kultúrne podujatia?

Primátorka Terézia KavuliakováVeľmi sme sa tešili, že vôbec môžeme niečo urobiť. Neboli to klasické hody s takým bohatým programom, aký bol napríklad v roku 2019, ale takmer po roku to bolo prvé väčšie podujatie. Organizáciu nám podobne ako všetkým mestám a obciam sťažovala skutočnosť, že opatrenia sa síce zmiernili, ale takmer do poslednej chvíle sme nevedeli, čo všetko budeme musieť dodržať a ako to nakoniec dopadne, pretože epidemická situácia sa mohla každú chvíľu zmeniť. Takže som rada, že sa nám to podarilo zorganizovať v takom rozsahu, v akom sa to nakoniec uskutočnilo. Boli sme radi, že sme mohli v nových priestoroch predstaviť výstavu obrazov Emila Pauloviča. V rámci programu dostali priestor aj miestne zoskupenia – kapela Mestečanka, ktorá už tradične nemohla chýbať v programe leopoldovských hodov, a Klub slovenského folklóru Mestečko, ktorý sa predstavil s úplne novým pásmom a o týždeň neskôr naše mesto reprezentoval aj na Folklórnych slávnostiach v Červeníku. Rovnako pozitívne hodnotím aj vystúpenia celoslovensky známych hudobníkov – Bystrík bandy a kapely Sokoly. Okrem hodov sme tento rok realizovali aj podujatie Filmové noci pod hviezdami, výlet na kúpalisko, výlet na bicykloch, na konci augusta sa uskutočnila aj súťaž vo varení guláša a plánujeme ešte zrealizovať nejaké podujatie pre deti. Všetko však bude závisieť od epidemickej situácie. 

Nový park sa kvôli vandalizmu už nejaký čas zamyká. Funguje tento spôsob ochrany mestských priestorov?

Park sa zamykal aj predtým. Určite to považujem za jeden zo spôsobov, ako znížiť vandalizmus. Momentálne pracujeme ešte aj na posilnení kamerového systému v Novom parku. Som rada, že stromy, ktoré sme tu vysadili, zasa o kúsok vyrástli, prostredie je zasa o niečo krajšie, chládok intenzívnejší. V horúcich letných dňoch je veľmi dobré, že v Leopoldove máme verejný priestor, kde je možné tráviť čas v chládku. V budúcnosti by sme park radi viac využili aj na rôzne podujatia, najmä pre deti.

Mesto do konca roka plánuje realizovať viacero rekonštrukčných prác na cestách. Okrem opráv výtlkov na viacerých uliciach sa bude opravovať aj cesta na Štrkovku a Kukučínova ulica. Kandidátov na opravy je však viac. Na základe čoho mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta určuje postupnosť týchto investícií?

Tých kritérií je viac. Napr. oprava cesty na Štrkovku sa na mestskom zastupiteľstve prerokúvala už viackrát, ale vždy sa našli iné investície, ktoré poslanci vnímali ako dôležitejšie. Jedným z faktorov, ktoré pri rozdeľovaní financií zohľadňujeme, je úsilie robiť to komplexne a podľa konkrétneho plánu. Preto sa snažíme nové stavby, rekonštrukcie a projekty v Leopoldove riešiť komplexne, v kontexte celého mesta a s víziou do budúcnosti. Takže sa obraciame na projektantov, ktorí dokážu do návrhovPrimátorka Terézia Kavuliaková preniesť moderné prvky, a to nielen z hľadiska vizuálnej podoby, ale napríklad aj v súvislosti s klimatickými zmenami a ekológiou. Chceme byť teda moderní a ekonomickí, ale aj efektívni a ekologickí. S takýmto zámerom sme napríklad budovali Nový park, ktorí je navrhnutý tak, aby vyžadoval čo najmenej údržby, aby sme tam vytvorili miesto s dostatkom chládku v horúcich dňoch, kedy si ľudia nemôžu sadnúť na námestia plné betónu, bez stromov a osvieženia, kde je ešte o desať stupňov viac ako v iných častiach miest. Deti sa nemôžu hrať na detských ihriskách, ktoré sú rozpálené a pod. Klimatické zmeny napríklad zohľadňujeme aj v rámci rekonštrukcie ulíc a ciest. Stále častejšie intenzívne prívalové dažde spôsobujú, že nám na viacerých miestach stojí dažďová voda, obyvateľom to strpčuje život a my to, pochopiteľne, musíme a chceme riešiť. Vďaka tomu, že Hollého ulica bola rekonštruovaná už s cieľom takýmto situáciám predchádzať a boli tu použité viaceré vodozádržné opatrenia, problém so stojatou dažďovou vodou na tejto ulici vôbec nemáme. Tento rok sa napríklad začne oprava Kukučínovej ulice, ktorou vyriešime hneď tri problémy – vodu, ktorá po dažďoch stojí na križovatke Kukučínovej a Záhradníckej ulice, dobudovanie chodníka z Kopaníc až do centra mesta a opravu cesty. Takže verím, že naša snaha o moderné vízie, aplikáciu moderných prvkov s pohľadom do budúcnosti a predvídaním niektorých javov, ktorým ako spoločnosť v budúcnosti budeme musieť čeliť, má zmysel.

Veľký projekt cyklotrás, ktorý sa mal realizovať ako spolupráca viacerých obcí, bohužiaľ, nebol podporený. Plánuje mesto napriek tomu nejakým spôsobom zlepšiť možnosti pre cyklistov?

Aj keď nie tak intenzívne, ako sa mali podmienky pre cyklistov zlepšiť v prípade projektu, ktorý spomínate, ale usilujeme sa hľadať financie a riešenia v rámci našich možností. Budúci rok by sa napríklad mala realizovať rekonštrukcia priestoru pred železničnou stanicou, kde vznikne nové cyklostojisko. Istým spôsobom predstavuje zlepšenie aj oprava cesty na Štrkovku, ktorú sme nedávno realizovali, a obyvatelia nášho mesta sa k jazeru už dostanú po krásnej novej ceste. Tešíme sa, že to ocenili nielen Leopoldovčania, ale dostali sme pozitívne ohlasy aj od ľudí z okolitých miest. Máme avízo z VÚC, že v budúcnosti by sa na túto cestu mohla napojiť cyklotrasa smerom do Hlohovca.

V základnej škole v súčasnosti vzniká nový dvor, ktorý umožní žiakom názorné učenie vonku, založené na vlastnej skúsenosti, navyše je to participatívna občiansky projekt, v ktorom sa stretáva úsilie, finančná podpora a práca mesta, ale aj občanov, ktorí sa na budovaní dvora podieľajú. A nie je to jediný participatívny projekt, podobne sa realizovala aj stavba drevenej konštrukcie na dvore materskej školy. Ako vnímate takéto projekty?

Uchádzame sa o financie prostredníctvom mnohých projektov. Usilujeme sa čo najviac využívať takto získané peniaze, vďaka ktorým sme mohli aj doteraz realizovať veľa zaujímavých projektov, na ktoré by sme v rozpočte peniaze určite nenašli ľahko. Je to beh na dlhé trate, ale vidíme v tom veľký zmysel. Tento spôsob financovania považujeme za príležitosť obohatiť mestský rozpočet a zlepšiť život v našom meste. Preto sa do výziev stále intenzívne zapájame napriek tomu, že občas sa nám vo finálnej fáze peniaze nepodarí získať. Potom máme na stole vypracované štúdie a návrhy, ktoré sú často také užitočné  a kvalitné, že sa snažíme hľadať iný spôsob financovania, aby sme ich mohli zrealizovať. A občianske participatívne projekty s podporou mesta, VÚC či rôznych sponzorov predstavujú jeden zo spôsobov, ako vízie z neúspešných žiadostí o dotácie zrealizovať. Priznám sa, je to oveľa náročnejší spôsob získavania peňazí, ale ako vidíme, napokon je účinný, keďže sa v Leopoldove už takto realizujú dva veľmi dobré nápady. Navyše, obidva – aj drevená konštrukcia v materskej škole, aj rekonštrukcia školského dvora – predstavujú možnosti, ako zlepšiť vyučovanie našich detí aj v súvislosti s epidémiou. Obidva projekty totiž umožňujú vyučovanie vonku, čo sa intenzívne využívalo po tom, ako školy znovu otvorili a určite je to bezpečnejší spôsob vzdelávania v čase zlej pandemickej situácie.

Rekonštrukcia športového areálu sa postupne uskutočňuje už niekoľko rokov. Aké ďalšie kroky v rámci tohto priestoru plánujete?

Bude sa opravovať plot, na konci tréningového ihriska z Rázusovej ulice. V budúcnosti bude naším cieľom prepojiť Nový park so športovým areálom a Spolkovou záhradou. Realizovať sa bude výsadba stromov, pribudnú lavičky a smetné koše a  verím, že potom už areál bude vyzerať naozaj veľmi dobre. Iste, vždy je čo zlepšovať, ale myslím si, že v rámci investícií mesta sme športový areál podporili naozaj štedro a intenzívne a verím, že to bude mať efekt aj na zlepšenie podmienok na športovanie pre obyvateľov Leopoldova či lepšiu reprezentáciu mesta pri návšteve športovcov z iných miest.

V tomto roku by sa čiastočnej opravy mal dočkať aj dom smútku. Čo plánujete rekonštruovať?

Máme spracovanú štúdiu na celkovú rekonštrukciu tunajšieho domu smútku, ktorá počíta s rozsiahlou opravou. V rámci nej sa plánuje meniť aj organizácia priestoru či dispozícia domu smútku a podobné väčšie zásahy. Dlhodobo sa snažíme, hľadáme financie a spôsoby realizácie, ale momentálne s takýmto zameraním nie je zverejnená žiadna výzva, v rámci ktorej by sme to financovali a v rozpočte teraz také veľké množstvo peňazí na tento účel nenájdeme. Preto sme sa rozhodli, že zvolíme zatiaľ aspoň čiastočnú opravu, ktorá síce nebude až taká veľkorysá, ale vyrieši aspoň niektoré nedostatky, ktoré v súčasnosti dom smútku má. Pôjde o základnú údržbu, v rámci ktorej chceme najmä skultúrniť priestor, vizuálne spríjemniť a vymaľovať obidve miestnosti aj vonkajšiu fasádu a urobiť niekoľko ďalších opráv, ktoré skvalitnia a skrášlia tento priestor aspoň dovtedy, kým sa dom smútku dočká komplexnej rekonštrukcie. V rámci cintorína budeme riešiť aj urnovú sekciu. Vieme, že má nedostatky, preto by sme ju chceli zrekonštruovať takým spôsobom, ako poslednú, novú sekciu cintorína, ktorá je situovaná smerom na Kopanice.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.