TTSK plánuje v budúcom roku opravovať ďalšiu časť cesty na Hlohovskej ulici

V roku 2020 mesto žiadalo Trnavský samosprávny kraj o opravu časti cesty III/1319 (Hlohovská cesta od poslednej rekonštrukcie po autobusovú zastávku na námestí, km 2,86 – 3,187), ktorá mala byť realizovaná v rozsahu odstránenia vrchných vrstiev asfaltu a následnej pokrývky cesty novou asfaltovou vrstvou.

Cesta nadväzuje na okraj vozovky, priľahlé parkoviská a autobusové zastávky a technický stav jej prídlažby nie je vyhovujúci. Preto mesto plánuje súčasne s rekonštrukciou časti cesty III/1319 realizovať súbežne aj opravu okraja vozovky, resp. napojenia na teleso cesty.

„Mesto zároveň žiadalo o vybudovanie vsaku dažďovej vody v križovatke pred budovou mestského úradu, keďže existujúci vsak je nefunkčný, a preto počas dažďov pravidelne dochádza k zaplavovaniu cesty, zákruta je neprejazdná a nebezpečná. V schválenom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja na rok 2022 sú na túto rekonštrukciu vyčlenené finančné prostriedky. Preto veríme, že sa oprava v tomto roku zrealizuje,“ vysvetľuje investičná referentka Kristína Bajtalová.

Hlohovská cesta rekonštrukcia 


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.