V našej základnej škole sa ani v pandemickom roku nezaháľalo

V našej základnej škole sa ani v pandemickom školskom roku nezaháľalo

Predchádzajúci a tento rok ako mimoriadne náročný hodnotia všetci vrátane učiteľov. Kým minulý školský rok sa výučba s problémami a bez predchádzajúcich príprav presúvala do virtuálneho priestoru, tento rok sa táto platforma stala kvôli pandémii jediným možným prostriedkom školského vyučovania. Aj napriek neľahkej situácii sa v škole usilovne pracovalo. Mesto do nej investovalo financie v rámci viacerých projektov a ďalšie plánované sa pripravujú. Tým najvýraznejším bola rekonštrukcia školskej záhrady, ktorá ešte nie je ukončená (venujeme sa jej v ďalšom článku). V posledných dňoch školského roka sa na jej zveľaďovaní podieľali dokonca aj žiaci a v priebehu prázdnin sa realizovalo niekoľko brigád pre dobrovoľníkov z nášho mesta, medzi ktorými boli nielen súčasní žiaci leopoldovskej školy, ale aj škôlkari, ktorí do školy nastúpia až o niekoľko rokov. Pridali sa aj rodičia detí, učiteľky, riaditeľka školy a niektorí prišli dokonca s celou rodinou. Mesto na tento projekt vyčlenilo 6000 eur, 5000 eur sa podarilo získať v rámci podpory VÚC Trnava a prispeli aj darcovia.

Brigáda na novom školskom dvoreZ tých ďalších spomeňme to, že sa bude realizovať oprava nevyhovujúcich mantinelov na betónovom ihrisku pri škole. „Predpokladaná hodnota celej zákazky bola vo výške 7 632 eur, ale po zrealizovaní verejného obstarávania je vysoký predpoklad, že konečná suma bude vyššia,“ vysvetľuje referentka projektového oddelenia Magdaléna Hlavatá. Mestu sa na túto opravu podarilo získať 2050 eur z VÚC Trnava, zvyšné výdavky budú financované z rozpočtu mesta.

Mesto plánuje zrekonštruovať v škole aj nové učebne. Tento projekt bol podporený už v roku 2019 vo forme nenávratného finančného príspevku z Európskej únie, a to vo výške 98 234,66 €. V projekte sa plánuje rekonštrukcia a modernizácia dielne, fyzikálnej a jazykovej učebne a knižnice, nákup kníh a iného vybavenia (IKT, vybavenie dielne). Momentálne prebieha kontrola procesu verejného obstarávania projektu.

hdimgee7e6831df4cb45c7170c844006cd4Od začiatku uplynulého školského roka v škole žiaci používajú aj jednu celkom novú kmeňovú triedu – teda novú triedu pre konkrétny ročník. Rekonštrukcia prebiehala počas minuloročných prázdnin.

Napriek tomu, že financie sú pre realizáciu kvalitného vzdelávania veľmi dôležité, rovnako dôležitý je aj entuziazmus a chuť modernizovať vzdelávanie, jeho formy, obsah a celkový prístup k žiakom. Vďaka podpore mesta sa miestnej škole darí zveľaďovať svoje vybavenie a priestory, vďaka inovatívnemu a kreatívnemu prístupu učiteľov je zasa možné prinášať žiakom zaujímavé a podnetné spestrenie vyučovania.

Fotografie webová stránka ZŠ Leopoldov


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.